Thursday, February 19, 2015

SINGAPURA DILANGGAR TODAK

“Maka ada seorang hamba Allah di Pasyai, Tun Jana Khatib namanya. Maka ia pergi ke Singa Pura. Setelah datang ke Singa Pura maka Tun Jana Khatib pun berjalan di pekan Singa Pura. Ketika itu ia bersahabat dengan tuan di Bunguran dan tuan di Selangor. Maka sekali persetua Tun Jana Khatib berjalan hampir istana Raja Singa Pura. Maka tuan puteri pun ada menengok, maka terpandang oleh Tun Jana Khatib.

Maka ada sebatang pinang hampir istana, maka ditiliknya oleh Tun Jana Khatib, menjadilah dua batang pinang itu. Setelah Paduka Seri Maharaja melihat perihal itu, maka baginda pun terlalu amat murka. Maka titah baginda, ‘(lihatlah) budinya Tun Jana Khatib, lagi diketahuinya isterinya kita menengok maka ia menunjukkan pengetahuannya.”

Maka disuruh baginda bunuh. Maka dibawa oranglah Tun Jana Khatib ke pembunuhan.Hampir tempat itu ada orang berbuat bikang, serta ditikam orang Tun Jana Khatib. Darahnya pun titik ke bumi, badannya lenyap terhantar di Langkawi. Maka oleh orang yang berbuat bikang itu sekepal darah Tun Jana Khatib itu diserkapnya dengan tutup pembikangan, lalu menjadi batu. Itulah datang sekarang.

Setelah beberapa lamanya maka datanglah (ikan) todak menyerang Singa Pura. Maka segala orang yang di pantai itu dilomaptinya oleh todak. Jikalau kena dadanya terus lalu mati, jikalau kena leher, terpelanting kepalanya lalu mati dan jikalau kena pinggangnya terus lalu mati. Maka banyaklah orang dibunuhnya oleh todak itu. Maka orang pun gemparlah berlarian mengatakan, ‘todak datang menyerang kita, terlalu amat banyak sudah orang kita mati dibunuhnya”

Paduka Seri Maharaja pun naik ke atas gajah lalu keluar diiringkan oleh segala perdana menteri dan hulubalang, sida-sida bentara sekalian, datang ke pantai. Maka baginda pun hairan melihat perihal todak itu dilompatinya. Barang yang kena ditikam todak itu berkancing matilah. Makin banyak pula orang mati ditikam todak. Maka baginda menitahkan segala rakyat berkotakan betis. Maka oleh todak itu dilompatinya, barang yang kena tikam todak itu lalu mati. Adapun todak itu seperti hujan rupa datangnya. Orang mati pun tiada terkira-kira lagi banyak.

Maka pada antara itu berkata seorang budak, ‘ Apa kerja kita berkotakan betis ini? Mengapakah kita berdayakan diri kita? Jikalau kita berkotakan batang pisang, alangkah baiknya.”

Setelah didengar raja, maka titah Paduka Seri Maharaja, ‘Sungguh seperti kata budak ini”. Maka baginda pun mengerahkan segala rakyat baginda berkotakan batang pisang. Maka todak itu pun datanglah serta melompat ia, lekat jongornya pada batang pisang itu. Maka datanglah orang bantu memarang dia. Maka tiadalah terkira-kira lagi banyaknya mati. Todak itu pun tiadalah melompat lagi.

Maka Paduka Seri Maharaja pun kembalilah ke istana baginda. Maka sembah segala orang besar-besar, “ Tuanku, budak ini jikalau sudah besar nescaya besarlah akalnya. Baiklah kita bunuh”

Maka titah Paduka Seri Maharaja, ‘ Sungguh seperti kata tuan hamba sekalian itu.” Maka budak itu pun disuruh baginda (budak itu) dibunuh. Tatkala ia akan dibunuh itu maka ia menanggungkan haknya atas negeri itu.”

Dipetik dari ‘KITAB SULALAT AL- SALATIN’ karangan TUN SERI LANANG

abuhassanadam

19 Februari 2015

2 comments: