Wednesday, February 18, 2015

SI KITUL

“Maka ada seorang Keling, keluarga pada Nina Suara Dewana, Kitul namanya. Akan Kitul itu berhutang pada Raja Mendeliar sekati emas…maka pada waktu tengah malam Kitul pergilah ke rumah Raja Mendeliar. Dipalunya pintu Raja Mendeliar. Maka Raja Mendeliar terkejut katanya,” Siapa kamu di luar pintu itu?”

Maka sahut Kitul, maka disuruh pun Raja Mendeliar bukai pintu. Maka Kitul pun masuklah. Maka dilihatnya Raja Mendeliar duduk bersuka-suka dengan anak isterinya.

Maka kata Kitul,’Hamba Raja Mendeliar, baik sekali tuan hamba bersuka-suka pada malam ini, tiada tuan hamba tahu kerama akan datang pada tuan hamba?” Maka oleh Raja Mendeliar dipimpinnya tangan Kitul, dibawanya kepada tempat yang sunyi. Maka kata Raja Mendeliar, ‘Hai Kitul, apa juga khabar? Adakah tuan dengar?”

Maka kata Kitul,’ Malam tadi Nina Suara Dewana datang kepada Bendahara, dipersembahkannya emas sebahara, hendak membunuh tuan hamba. Akan sekarang bendahara sebicaralah dengan Nina Suara Dewana, tuan hamba hendak dikerjakannya” Demi Raja Mendeliar mendengar kata Kitul itu maka Raja Mendeliar mengambil surat hutang Kitul, dicariknya.

Maka kata Raja Mendeliar kepada Kitul,’ Adapun utang tuan hamba sekati itu halallah dunia akhirat. Tuan hambalah saudara hamba”

Pada malam itu juga diambil Raja Mendeliar emas sebahara dan permata indah-indah dan pakaian yang baik-baik, dibawanya kepada Laksamana; (Laksamana) terlalu karib pada Sultan Mahmud Syah………Maka Raja Mendeliar pun masuklah mengadap Laksamana. Maka segala arta yang dibawanya itu semua dipersembahkannya kepada Laksamana.

Maka sembah Raja Mendeliar pada Laksamana,” Saya mengadap orang kaya ini berlepas taksir. Hendaklah orang kaya persembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan supaya jangan sahaya dikatakan sebicara dengan penghulu sahaya kerana (sahaya) telah sahaya ketahuilah bahawa Bendahara Seri Maharaja hendak derhaka, sedia berebut takhta kerajaan, kasadnya hendak naik raja di dalam Melaka ini.” Setelah Laksamana melihat arta terlalu banyak maka hilanglah budi akalnya sebab disamun oleh arta dunia.

Maka kata Laksamana kepada Raja Mendeliar, “ Hambalah berpersembahkan dia ke bawah Duli Yang Dipertuan”

Maka Laksamana pun masuklah mengadap Sultan Mahmud Syah. Maka kata Raja Mendeliar itu semuanya dipersembahkannya ke bawah duli Sultan Mahmud Syah. (Setelah Sultan Mahmud Syah) mendengar sembah Laksamana itu kabul pada hati baginda kerana baginda sedia berdendam akan Bendahara Seri Maharaja sebab anaknya.

Maka Sultan Mahmud Syah menitahkan Tun Sura Diraja dan Tun Indera Segara membunuh Bendahara Seri Maharaja………..

Maka dibunuhlah Bendahara Seri Maharaja dan Seri Nara Diraja dan segala anak buahnya yang mahu mati sama-sama dengan dia………..

Setelah Bendahara Seri Maharaja sudah mati maka segala pusaka Bendahara Seri Maharaja semuanya dibawa masuk ke dalam. Maka dilihat oleh Sultan Mahmud Syah yang seperti berita orang itu tiada sungguh. Maka baginda terlalu amat masyghul dan menyesal oleh membunuh Bendahara Seri Maharaja tiada dengan periksa.

Maka Raja Mendeliar disuruh oleh Sultan Mahmud Syah bunuh pula oleh ia mengadakan fitnah. Syahadan Kitul disuruh baginda sulakan melintang. Maka Laksamana disuruh mengasi oleh baginda”

(Petikan dari“SULALAT AL-SALATIN’ karangan TUN SERI LANANG )

abuhassanadam

18 Februari 2015

No comments:

Post a Comment