Sunday, February 22, 2015

NABI YUSUF DALAM PENJARA

“ Sebagai korban dari pertimbangan-pertimbangan politik istana, dimasukkanlah dan meringkuklah Yusuf dalam penjara. Entah berapa lama dia akan terpendam di sana, tidaklah diketahuinya. Karena yang menentukan ialah orang-orang yang berkuasa belaka. Dan di atas dari semuanya itu ialah ketentuan Allah.

Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang diterima dari as-Suddi, bahawasanya setelah beliau jadi penghuni penjara, lekaslah masyhur namanya kerana sukanya menolong orang lain dan memegang amanat dengan setia, jujur berkata-kata, lagi baik tingkah laku dan banyak sekali melakukan ibadat. Dalam pada itu dia pun sanggup menta’birkan mimpi dan sudi berbuat baik kepada penghuni-penghuni penjara ini. Kalau yang ada yang sakit dilawat, kalau ada yang minta tolong, akan ditolongnya……”

Ulasan Prof. Dr Hamka mengenai Surat Yusuf dalam “ Tafsir Al-Azhar”

abuhassanadam
22 Februari 2015

  

1 comment: